Produkter

Skärbord med vattennivåreglering och utmatning.

Speciellt lämpat för gas och plasmaskärning både över och under vatten.

Detta innebär många fördelar, slaggen kyls snabbt av och rök samt småpartiklar binds av vattnet. Vid skärning under vatten reduceras ljus och ljudstrålning kraftigt. Slaggen matas ut automatisk och töms i lådor utanför bordet.

 

KONSTRUKTIONEN består av vattenkar med luftklockor och manöverutrusning samt transportörer för utmatning. Tillverkas i kraftig stålplåt för tuff hantering.

 

SKÄRROSTER kan tillverkas enligt önskemål: rakställda, snedställda, fiskbensmönster, för gjutjärnsryttare, med fångnät, löstagbara rasterjärn,

Sektionsbyggda sammansvetsade. Skärrostern anpassas efter kundens krav och behov. Lyft och utbytbara rastersektioner.

 

NIVÅREGLERING sker genom manövrering av ventiler, manuellt eller pneumatiskt styrda via manöverdon. Elstyrningen monteras lämpligen på operatörspanelen.

 

FUNKTION / REGLERING. Vattennivån regleras med tryckluft. Hastigheten för vattennivåregleringen är ca 200 mm / min.

 

UTMATNING används för hantering av detaljer och slagg. Allt matas ut och faller ner i lådor där detaljer och slagg separeras. Slaggen är lätthanterlig pga att stoftet är likt grus och sand som sjunker till botten.

 

SLAGGLÅDOR tillverkas och anpassas beroende på bordsbredd, kan även göras med rälsgående vagn för tvärtransport vid trånga utrymmen.

 

EKONOMI vid jämförelse med utsugsbord sparar man in installationen för fläkt, filter och värmeväxlare, samt sparar man på uppvärmningskostnaderna då man slipper ersättningsluft in till arbetslokalen.

 

VI SKRÄDDARSYR skärborden efter kundens krav och önskemål.

Skärbord med vattennivåreglering

 

Vattenskärbord med vattennivå- reglering och inbyggda slagglådor. Lämpligt till gas och plasmaskärning både över och under vatten.

 

Detta innebär många fördelar, slaggen kyls snabbt ner och rök och småpartiklar binds av vattnet. Vid skärning under vatten reduceras ljus och ljudstrålning kraftigt.

 

KONSTRUKTIONEN består av vattenkar med luftklockor och manöverutrustning för reglering av vattennivån.

 

NIVÅREGLERING sker genom manövrering av ventiler, manuellt eller pneumatiskt styrda via manöverdon. Elstyrningen monteras lämpligen på operatörspanelen.

 

FUNKTION / REGLERING. Vattennivån regleras med tryckluft. Hastigheten för

nivåregleringen är ca 200 - 300 mm / min. beroende på bordstorlek.

 

SLAGGLÅDOR används med fördel under rastren som lätt kan tömmas med telfer eller travers etc. Slaggen är lätthanterlig pga att stoftet är likt grus och sand som sjunker till botten

Slagg efter gasskärning i vattenskärbord.

Ingen fastbränning i slagglådor.

Sparar på raster & tid vid rengöring i jämförelse med utsugsbord.

 

För mer infomartion maila robert@rnm-ab.com eller ring 070-608 97 46